Nợ thuế của 6 tháng đầu năm lên tới 83.389 tỉ đồng

193

Nợ thuế của 6 tháng đầu năm lên tới 83.389 tỉ đồng. Ảnh minh hoạ: Thành hoa

[Triệu Phú BĐS6 tháng đầu năm, tổng nợ thuế là 83.389 tỉ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 44.481 tỉ đồng, bằng 3,8% so với tổng dự toán thu ngân sách nhà nước ngành Thuế được giao.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong 6 tháng năm 2019 cơ quan này đã thu hồi được 16.381 tỉ đồng tiền thuế nợ, bằng 42,3% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tính tại thời điểm 31-12-2018.

Tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến thời điểm 30-6 là 83.389 tỉ đồng, trong đó, nợ có khả năng thu là 44.481 tỉ đồng, bằng 3,8% so với tổng dự toán thu ngân sách nhà nước ngành Thuế được giao.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra 35.344 doanh nghiệp, đạt 40,5% kế hoạch năm.

Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt 20.546 tỉ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, tăng thu là 5.691,9 tỉ đồng; giảm khấu trừ là 929,8 tỉ đồng; giảm lỗ là 13.924 tỉ đồng.

Tổng cục Thuế cũng đã tiến hành thanh tra 150 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 693,4 tỉ đồng; giảm lỗ 2.488,5 tỉ đồng; giảm khấu trừ 9,04 tỉ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.661,6 tỉ đồng.

Nguyễn Loan
theo TBKTSGO