Bản tin Kinh tế Tài chính Tối 22/7/2019

151

[Triệu Phú BĐSTin tức cập nhật 24/7 về tình hình tài chính ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... trong nước và thế giới trong ngày.

Bản tin tối với các tin nổi bật: 

➤Nhiều quốc gia đẩy mạnh khai thác nền kinh tế ban đêm
➤Kinh tế ban đêm - nguồn lực lớn Việt Nam cần khai thác
➤Bộ xây dựng: Xử lý nghiêm các doanh nghiệp như Alibaba

cùng nhiều tin tức hấp dẫn khác!

Nhật Vượng
Nguồn: VTV1