Kiểm kê đất đai của doanh nghiệp Nhà nước trên toàn quốc

78

[Triệu Phú BĐSĐể đánh giá biến động đất đai so với 15 năm trước, Thủ tướng vừa có yêu cầu kiểm tra về tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa; đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại... trên cả nước.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt Đề án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Theo đó, mục tiêu của đề án nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước. Đây là cơ sở để đánh giá hình tình quản lý, sử dụng đất các cấp giai đoạn 2015 - 2019.

Đồng thời, đánh giá được sự biến động đất đai so với chu kì 5 năm, 10 năm trước và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Bên cạnh đó, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

"Việc điều tra thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu kiểm kê phải được thực hiện nghiêm túc. Kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời gian; bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh thực tế sử dụng đất", văn bản nêu rõ.

Phạm vi thực hiện việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện trên cả nước, ở các cấp hành chính.

Đối tượng kiểm kê đất đai năm 2019 gồm: Diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được giao để quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp.

Ngoài ra còn có các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã, phường và thị trấn; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp; diện tích các đảo.

Kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn kinh phí sự nghiệp, trong đó ngân sách trung ương bảo đảm các nhiệm vụ do các bộ, cơ quan trung ương thực hiện. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện Đề án. Thời gian thực đến hết ngày 31-12-2020.


theo TBKTSGO