Yêu cầu đẩy mạnh công khai thông tin dự án sau vụ việc Alibaba

329