Vướng sáp nhập PGBank, kế hoạch tăng vốn của VietinBank không đạt

1228
Trong năm vừa qua, các chỉ tiêu về vốn của VietinBank chưa đạt kế hoạch như đã đề ra trước đó. Một trong những nguyên nhân chính là do việc sáp nhập PGBank chưa hoàn thành.
Theo thông tin từ VietinBank, kết thúc năm 2016 vốn chủ sở hữu của ngân hàng là 60.399 tỷ đồng, trong đó, vốn điều lệ duy trì ở mức 37.234 tỷ đồng, đạt tương ứng 94% và 76% kế hoạch.
Ban đầu, kế hoạch lớn của VietinBank đặt ra trong năm 2016 là tăng vốn điều lệ lên mức 49.209 tỷ đồng. Dự kiến khi sáp nhập PGBank, VietinBank sẽ tăng vốn chủ sở hữu lên hơn 64.000 tỷ đồng.
VietinBank cho biết, các chỉ tiêu về vốn chưa đạt kế hoạch đề ra do việc không chia cổ tức năm 2015 để bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính của VietinBank đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua không thể thực hiện do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác là việc sáp nhập PGBank chưa hoàn thành trong năm bởi các cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt chấp thuận nguyên tắc và chấp thuận chính thức theo quy định về sáp nhập hiện hành.
Ban lãnh đạo VietinBank cho biết thêm, trong năm 2016, VietinBank đã hoàn tất các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và trình NHNN. Tuy nhiên, sau khi xem xét, NHNN đã tiếp tục yêu cầu VietinBank thực hiện việc rà soát, cập nhật lại kết quả định giá cổ phiếu PGBank, tính toán và đàm phán lại về tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa VietinBank và PGBank.
Hiện, ngân hàng đang trong quá tình đàm phán, thống nhất lại tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu với PGBank để báo cáo NHNN.
Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, cổ đông ngân hàng Vietinbank đã thông qua tờ trình sáp nhập PGBank. Và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa hai ngân hàng là 1:0,9, tức một cổ phiếu PGBank đổi được 0,9 cổ phiếu CTG của VietinBank.
Được biết, cơ cấu cổ đông chi phối hiện nay của VietinBank là NHNN nắm giữ 64,46% cổ phần, 2 đối tác chiến lược nước ngoài là BTMU và IFC lần lượt nắm giữ 19,73% và 8,03% cổ phần, cổ đông thiểu số chiếm 7,78% còn lại.
Thịnh Châu