Vừa hoàn thành sứ mệnh “giải cứu”, nhà giá rẻ đã bị lãng quên

329