Vingroup lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị 231ha tại TP Hưng Yên

423