VietinBank sắp họp Đại hội cổ đông thường niên 2017

1248
Vào ngày 17/4 tới, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là 17/3.

Năm 2017, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 15 – 17%

Tại Đại hội, HĐQT Vietinbank dự kiến sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2017, tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và một số nội dung khác.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, tổng tài sản của VietinBank đạt 948.699 tỷ đồng, tăng gần 22% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 8.250 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch đề ra trước đó.

Cũng trong năm 2016, tổng dư nợ tín dụng của VietinBank đạt 720 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015. Dư nợ bán lẻ của ngân hàng duy trì đà tăng trưởng với mức tăng 35% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 27% tổng dư nợ.

Năm nay, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 15 – 17%, dư nợ tín dụng tăng trưởng khoảng 18%, nguồn vốn tăng phù hợp với nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 diễn ra hồi đầu năm, Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết, năm 2017 ngân hàng sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các khoản nợ bán cho VAMC. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng mới, nợ xấu tối đa chỉ 0,5% trên tổng dư nợ. Bám sát tiến độ Đề án nâng cao năng lực tài chính cho các ngân hàng thương mại, thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có nhiệm vụ sáp nhập PGBank vào VietinBank.

Thịnh Châu