Vì sao chưa có nhiều người nước ngoài sở hữu nhà ở Việt Nam?

497
Các Sở Xây dựng chưa xác định và công bố các dự án người nước ngoài không được quyền sở hữu khiến lượng người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam không nhiều. Ảnh: L.Tùng.

[Triệu Phú BĐS] Theo Bộ Xây dựng, hiện nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài mong muốn mua nhà ở Việt Nam còn lo ngại, chưa bỏ tiền ra mua, sở hữu nhà ở Việt Nam.

Bộ Xây dựng mới đây đã phúc đáp Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc hạn chế cho người nước ngoài sở hữu nhà ở. Bộ cho biết đã nghiên cứu xử lý các kiến nghị do Bộ Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp từ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ năm 2018.

Cụ thể, Bộ Xây dựng cho biết Luật Nhà ở năm 2014 cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. Nghị định 99 quy định chi tiết các cơ chế thực hiện quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 10/12/2015.

Nghị định 99 yêu cầu Bộ Công an và Bộ Quốc phòng xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng và thông báo cho UBND cấp tỉnh.
UBND căn cứ văn bản của 2 bộ này để chỉ đạo các Sở xây dựng cấp tỉnh xác định các dự án nhà ở thương mại mà cá nhân và tổ chức nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, hiện các Sở chưa thực hiện sát sao việc xác định các dự án nhà ở thương mại mà cá nhân và tổ chức nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở và công bố các thông tin đó lên mạng internet. Điều này khiến các tổ chức, cá nhân nước ngoài mong muốn mua nhà ở tại Việt Nam lo ngại, chưa bỏ tiền ra mua, sở hữu nhà ở trong nước.

Cũng theo Bộ Xây dựng, hiện số căn hộ mà người nước ngoài được quyền sở hữu trong một tòa nhà chung cư bị giới hạn ở mức 30%, nhưng Bộ và các sở Xây dựng ở địa phương chưa áp dụng hệ thống cần thiết để đăng ký và theo dõi số lượng căn hộ thuộc sở hữu của người nước ngoài trong một dự án nhất định.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ có văn bản đôn đốc các địa phương trong việc công khai các nội dung liên quan đến sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó có việc đôn đốc trách nhiệm của Sở Xây dựng các địa phương thực hiện.

Lâm Tùng
theo NDH