Úc tăng biên độ phá giá nhôm ép của Việt Nam lên 17,5%

1218
Với các bị đơn Việt Nam có hợp tác trong quá trình điều tra chống trợ cấp và chống bán phá giá, biên độ từ 6,9 – 17,5%. Mức dành cho các đơn vị không hợp tác là 34,9%.

Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đã điều chỉnh biên độ phá giá sơ bộ, từ đó thay đổi thuế tạm nộp đối với sản phẩm nhôm ép nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia.

Cụ thể, đối với Việt Nam, biên độ phá giá sơ bộ đối với các bị đơn hợp tác trong quá trình điều tra là từ 6,9% đến 17,5%, so với mức trước đây là từ 8,5% đến 13,9%. Biên độ phá giá cho các bị đơn không hợp tác là 34,9%, tăng nhẹ so với kết quả trước đây là 34,2%.

So với Việt Nam, các sản phẩm nhôm ép của Malaysia bị áp thuế thấp hơn. Các bị đơn hợp tác trong quá trình điều tra đều nhận biên độ phá giá là 0%, giảm mạnh so với kết quả trước đây là từ -4,3% đến 13,2%. Biên độ phá giá cho các bị đơn không hợp tác cũng giảm còn 12,4% so với mức trước đây là 14,5%.

Mức thuế tạm nộp này bắt đầu có hiệu lực từ 23/3/2017 cho đến khi ADC ban hành kết luận cuối cùng.

ADC cho biết hiện vẫn chưa đưa ra kết luận sơ bộ về điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm này do chưa có đủ cơ sở.

Báo cáo cuối cùng của cuộc điều tra dự kiến sẽ được trình lên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc trước hoặc vào ngày 24/5/2017 để ra quyết định cuối cùng.

M.Tâm