Tp.HCM thu hồi 1.800 tỉ đồng tạm ứng cho Công ty Đại Quang Minh

339