Tp.HCM: Sai phạm trong quản lý đất công tại các tổng công ty nhà nước

378