Tp.HCM: Nhà nước tăng đầu tư hạ tầng, giảm đầu tư vào sản xuất kinh doanh

99

[Triệu Phú BĐSTừ năm 2020, tỷ lệ vốn đầu tư nhà nước ở TPHCM giảm còn 16%, còn 84% là doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài. Nhà nước sẽ chủ yếu đầu tư phát triển hạ tầng là chính; còn đầu tư sản xuất, kinh doanh nhà nước sẽ không đầu tư.

Thông tin này được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 34, khóa X diễn ra trong hai ngày 29 và 30-11.

Tại hội nghị, đề cập đến các chỉ số kinh tế của TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2019 tăng trưởng kinh tế của thành phố ước đạt 8,32%, cao hơn năm ngoái. Tỷ lệ phát triển kinh tế của TPHCM so với cả nước là 23,97% và tiếp tục tăng lên. Nếu giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay thì toàn khóa sẽ chiếm tỷ lệ 24% kinh tế của cả nước, cao hơn đầu nhiệm kỳ.

Đối với tổng đầu tư toàn xã hội đạt mức 35%, cao hơn chỉ tiêu bình quân nhiệm kỳ là 30%. Thu ngân sách năm 2019 ước đạt 412.000 tỉ đồng, vượt 3,3% kế hoạch (năm 2018 vượt 0,5%).

Đánh giá về tình hình đầu tư tại TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, năm 2005, đầu tư ở TPHCM thì vốn nhà nước chiếm 32%, tư nhân chiếm 51%, đầu tư nước ngoài chiếm 17%. Với tỷ lệ như vậy, kinh tế nhà nước có khả năng điều tiết. Thế nhưng, dự kiến đến năm 2020, đầu tư nhà nước chỉ còn 16%, còn 84% là doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài.

"Nhà nước sẽ chủ yếu đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - dịch vụ là chính; đầu tư sản xuất, kinh doanh nhà nước sẽ không đầu tư nữa. Cho nên động lực tăng trưởng kinh tế nằm ở khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài. Vì thế, khi cơ cấu kinh tế thay đổi, nguồn lực thay đổi thì cơ chế chính sách cũng phải có sự điều chỉnh kịp thời" ông Nhân nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, để dẫn dắt kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài thì vai trò điều tiết của nhà nước phải thể hiện bằng quy hoạch, chính sách, bằng đối thoại với các thành phần kinh tế chứ không phải bằng đầu tư trực tiếp như trước.

Vì thế, năm 2020 TPHCM xem xét, xây dựng 4 nhóm chương trình phát triển gồm: đổi mới mạnh mẽ quản lý TPHCM; đột phá phát triển hạ tầng thành phố; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, các sản phẩm chủ lực của thành phố; phát triển nguồn nhân lực và phát huy văn hóa của thành phố.

Về định hướng nhiệm vụ 5 năm tới của TPHCM, ông Nhân cho biết, sẽ tập trung cho phát triển hạ tầng. Trong đó, chuẩn bị đầu tư 11 dự án hạ tầng thuộc lĩnh vực giao thông; xử lý nước thải; cấp nước, hạ tầng công nghiệp…

Một nhiệm vụ quan trọng khác là thể hiện vai trò của Nhà nước trong vấn đề quy hoạch hạ tầng và nhân lực, chính sách hỗ trợ về giao đất, thuế, hỗ trợ tiếp thị, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung…


theo TBKTSGO