Tp.HCM: Người dân được chuyển đất trồng lúa sang đất dịch vụ

474