TP. HCM gọi đầu tư 51 dự án tổng vốn 39.000 tỷ đồng

340