Tp.HCM: Giải quyết gần xong 124 dự án bất động sản vướng mắc

348