Tp.HCM: Dự án nhà ở mới giảm 80% trong 6 tháng đầu năm

353