Tp.HCM cưỡng chế một số công trình sai phạm nghiêm trọng

344