Tp.HCM: Chỉ định nhà đầu tư xây cầu 3.500 tỉ đồng sau 10 năm chậm trễ

427