Tp.HCM chậm cấp sổ hồng chung cư do chủ đầu tư vi phạm

558