Thu tiền tỷ ngoài ngân sách vì đất sử dụng… tạm

1166
Liên quan đến vi phạm tại khu đất quy hoạch xây dựng Công viên thể thao cây xanh Hà Đông mà Tiền Phong đã phản ánh, đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, theo quy định, nếu là đất dự án do các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện quy trình về xác định giá, thẩm định, tổ chức đấu thầu.
Đối với việc xây dựng hạ tầng cũng vậy, nếu dùng bằng tiền ngân sách thì các khoản thu – chi cần phải thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính. Tuy nhiên, khu đất được quy hoạch xây dựng Công viên thể thao cây xanh Hà Đông chỉ là đất cho khai thác tạm nên họ không tuân theo các quy định.
Đại diện Sở Tài chính cho rằng, để kết luận việc áp dụng giá thuê đất, việc thu – chi tiền xây dựng hạ tầng của Chi nhánh Phát triển quỹ đất (PTQĐ) Hà Đông là đúng hay sai, thì thành phố phải cho các đơn vị chức năng vào rà soát. Trong quá trình triển khai, UBND quận Hà Đông và Chi nhánh PTQĐ không có văn bản xin ý kiến hướng dẫn việc áp dụng khung giá, hoặc các quy trình về quản lý tài chính.
Về mức giá thuê 5.054 đồng/m2/năm được Chi nhánh PTQĐ Hà Đông tính theo công thức 252.000 đồng/m2 x 2% = 50,5 triệu đồng/ha/năm, một lãnh đạo Sở TN&MT Hà Nội cho biết, việc tính giá thuê theo công thức trên do UBND quận Hà Đông và Chi nhánh PTQĐ tự lập và thực hiện, Sở không được hỏi ý kiến, không nhận được văn bản đề nghị hướng dẫn việc áp dụng khung giá đối với diện tích khai thác tạm.
Giải thích về việc ký hợp đồng cho thuê với giá 5.054 đồng/m2/năm, ông Đinh Công Đạt, Phó Giám đốc Chi nhánh PTQĐ Hà Đông thừa nhận mức giá trên không có trong khung giá đất cho thuê UBND thành phố Hà Nội đang áp dụng, vì UBND quận không có thẩm quyền cho thuê đất.
Về khoản thu gần 18 tỷ đồng (486.000.000 đồng/ha x 37ha đất cho thuê) ngoài ngân sách phục vụ việc đầu tư xây dựng hạ tầng các doanh nghiệp thuê đất phải tự nguyện nộp cho Chi nhánh PTQĐ, ông Đạt giải thích, “Chi nhánh PTQĐ đã xây dựng phương án khai thác tạm, trong đó nêu rõ khoản tiền xã hội hóa cần kêu gọi để xây dựng hạ tầng đảm bảo cho việc khai thác tạm với tổng vốn gần 18 tỷ đồng. Tất cả việc đóng góp nghĩa vụ tài chính khi vào thuê đất đều được phổ biến công khai đến từng đơn vị, được các đơn vị tự nguyện ký cam kết…”.