Thu hồi đất “dọn đường” cho ngày khởi công sân bay Long Thành

346