Thu 87.000 tỉ đồng từ đất đai trong 9 tháng đầu năm

333