TP.HCM sẽ thu hồi hết nhà công vụ dùng sai mục đích

1428
Đó là một trong những nội dung trong kế hoạch chống lãng phí mà UBND TP.HCM vừa ban hành.

Ngày 17-4, UBND TP.HCM đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016-2020.

Theo đó, TP.HCM sẽ thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính-ngân sách nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí. Đồng thời triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương), nhất là các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính phủ.

TP sẽ đảm bảo việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả; phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí. Tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia.

 UBND TP.HCM cũng yêu cầu đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm. Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định.

Chính quyền TP cũng yêu cầu hạn chế mua sắm ô tô (trừ ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền. Việc mua sắm mới ô tô chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại số ô tô hiện có theo tiêu chuẩn, định mức do Thủ tướng quy định; số ô tô dôi dư sau khi sắp xếp, điều chuyển (nếu có) thì thực hiện bán theo quy định để thu tiền nộp ngân sách nhà nước.

TP cũng sẽ thực hiện tiết kiệm từ khâu quy hoạch, chủ trương đầu tư; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thu hồi đối với các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép. Tạm dừng, cắt giảm các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình giải ngân, thực hiện điều chuyển vốn giữa các dự án, công trình phù hợp với tiến độ và khả năng hoàn thành.

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia; công trình dự án nhóm A; công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của địa phương…

Tá Lâm (Tp.HCM)