Giá rao bán đất nền tháng 1/2019

283

[Triệu Phú BĐSGiá bán một số dự án đất nền dưới đây được thu thập và tổng hợp từ các tin rao bán trên phương tiện truyền thông. Giá bán này tùy theo điều kiện của vị trí lô đất và có thể không đại diện cho toàn dự án hoặc giá chính thức của chủ đầu tư.

Phòng R&D, Công ty DKRA Việt Nam