Thị trường condotel: Nguồn cung 11.800 căn, giao dịch đạt gần 3.000 căn

395