Thân phận khu “đất vàng” Rạng Đông sẽ ra sao, sau vụ cháy?

344