Tăng cường xử lý vi phạm trật tự xây dựng

1152
Sau kỳ họp thứ ba, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiều cử tri đã kiến nghị với thành phố sớm tìm giải pháp hiệu quả ngăn chặn tình trạng xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri gần đây chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố, cử tri các quận Tây Hồ, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân… vẫn nêu những kiến nghị trên.
Về vấn đề này, UBND thành phố đã tiếp thu và tăng cường chỉ đạo bằng việc ban hành Quyết định 4679/QĐ-UBND, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai và quy hoạch kiến trúc trên địa bàn thành phố; Công văn 103/UBND-ĐT yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.
Sở Xây dựng cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, UBND thành phố chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình xây dựng, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt là những trường hợp vi phạm nghiêm trọng; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành có liên quan giải quyết các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện xây dựng. Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong, so với cùng kỳ năm 2016, số lượng cuộc thanh tra, kiểm tra về vi phạm trật tự xây dựng tăng do Thanh tra Sở thực hiện tăng gấp 3 lần.
Sở cũng nghiêm túc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ. Đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố được duy trì ổn định, các vi phạm trật tự xây dựng được kịp thời xử lý ngay khi mới phát sinh, hạn chế các vi phạm nghiêm trọng.
Ngoài ra, tạo thuận lợi trong quản lý, cấp phép, UBND thành phố cũng chỉ đạo các quận hoàn chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để cấp phép xây dựng, phấn đấu 96% – 98% công trình tại các quận phải được cấp phép. Hiện nay, các huyện cũng hoàn chỉnh quy hoạch phân khu để cấp phép xây dựng cho các công trình xây dựng ngoài đô thị.
Có thể thấy, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, các ngành chức năng và các cấp chính quyền đã tập trung nâng cao chất lượng quản lý trật tự xây dựng. Tin tưởng rằng, thời gian tới tình hình vi phạm trật tự xây dựng sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực, đặc biệt sẽ kiên quyết với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng chưa xử lý triệt để.