VN-Index “lao dốc” vì áp lực ngày đáo hạn phái sinh

356