VN-Index chạm ngưỡng 1.000 điểm trước khi lui về mốc tham chiếu

454