Vinalines báo lỗ gần 500 tỉ đồng trong quí II

403