Thị trường chứng khoán phục hồi sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp

338