Thanh khoản tiền đồng cạn kiệt tạo áp lực lên tỷ giá

421