Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán phiên cuối tuần

358