Nhà đầu tư mua ròng, VN-Index tăng gần 3 điểm

378