Một vài cổ phiếu lớn “hụt hơi” khiến thị trường mất điểm đáng tiếc

344