MobiFone Service lên sàn chứng khoán

517

[Triệu Phú BĐS] Ngày 16-4, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service, mã CK: MFS) đã đưa hơn 7,06 triệu cổ phiếu MFS lên sàn Upcom với giá tham chiếu 26.300 đồng/cổ phiếu. Đây là doanh nghiệp đầu tiên thuộc MobiFone lên sàn chứng khoán. Tại mức giá này, vốn hóa MFS tương ứng gần 186 tỉ đồng.

Vốn điều lệ MFS hiện đạt 70,63 tỉ đồng, trong đó Tổng công ty viễn thông MobiFone là cổ đông lớn nhất nắm giữ 31,26%. Ngoài MobiFone, MFS còn có 2 cổ đông lớn nắm giữ trên 5% là Lê Dũng (7,33%) và Công ty TNHH Thiên Việt (6,25%).

MFS hiện có 3 mảng kinh doanh chính là dịch vụ giá trị gia tăng (VAS), dịch vụ hạ tầng – viễn thông và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 đã kiểm toán, MFS ghi nhận doanh thu 627 tỉ đồng, giảm 33,32% so với năm trước đó do công ty cơ cấu lại các mảng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trong đó giảm doanh thu hàng hóa có biên lợi nhuận thấp. Đồng thời, MFS đã thực hiện các biên pháp tiết kiệm chi phí giúp lợi nhuận sau thuế tăng 8% lên 28,4 tỉ đồng.

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2018 của MFS đạt 4.022 đồng. Tại giá tham chiếu chào sàn 26.300 đồng/cổ phiếu, P/E MFS đạt 6,54 lần. Trong những năm qua, MFS chi trả cổ tức khá đều từ 12-15%.

Tính tới cuối năm 2018, tổng tài sản MFS đạt 264 tỉ đồng, trong đó công ty có 52,5 tỉ đồng tiền và tương đương. Ngoài ra, MFS còn gần 35 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng.

Nguyễn Loan
theo TBKTSGO