Giữa “cơn bão” ô nhiễm nước sinh hoạt, cổ phiếu Nước sạch Sông Đà ra sao?

381