Giảm giá mạnh, vàng rời xa mốc 42 triệu đồng/lượng

348