Đầu tuần mới, vàng xoay quanh mức 42 triệu đồng/lượng

360