Cuối tuần, chứng khoán hồi phục nhưng khối ngoại bán ròng hơn 220 tỉ đồng

434