Cổ phiếu của Vietcombank chạm mức giá cao nhất từ trước tới nay

403