Chứng khoán kỳ vọng chiếm mốc 1.000 điểm khi khởi động tháng 10

344