Bản tin Tài chính Kinh doanh trưa – 5/7/2019

409

[Triệu Phú BĐSTin tức tài chính mới nhất. Cập nhật 24/7 những diễn biến mới nhất về tình hình tài chính ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… trong nước và thế giới trong ngày 5/7/2019.

Nguồn: VTV1