Sẽ công khai các dự án nhà ở vi phạm

1316
HĐND TP Hà Nội vừa đề xuất rà soát, kiểm tra các dự án nhà ở vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch, công khai trên các phương tiện thông tin. Không xem xét cho các chủ đầu tư có dự án vi phạm được tham gia đầu tư các dự án mới.
 
Sở TN&MT cho biết, tính đến ngày 28/2, đã cấp sổ đỏ cho gần 1,3 triệu thửa đất đủ điều kiện, đạt 92%. Cấp sổ đỏ cho 146.884 căn tại các dự án nhà ở, đạt 82,4%. Cấp sổ đỏ cho người mua nhà tái định cư với hơn 9000 căn, đạt 69,9%. Cấp sổ đỏ sau dồn điền đổi thửa đạt hơn 606. 251 thửa đất, đạt 96,6%. Đối với đất nông nghiệp sau dồn điển đổi thửa, hiện một số huyện vẫn còn hàng ngàn thửa đất chưa hoàn thành cấp sổ đỏ như Sóc Sơn (6.425), Đan Phượng (5.339), Ba Vì (2.368), Mỹ Đức (2.157).
Theo báo cáo của Sở TN&MT, tình trạng chậm tiến độ trên có nguyên nhân do UBND một số xã, phường, quận, huyện vào cuộc chưa quyết liệt, một số trường hợp phương án dồn điền đổi thửa không được người dân đồng thuận nên phải điều chỉnh lại.
Trong số các loại đất, hiện việc cấp sổ đỏ cho người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở tại các khu chung cư tái định cư tồn tại nhiều vướng mắc nhất. Theo đánh giá của Sở TN&MT, việc chưa có số liệu chính thức số lượng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan của Trung ương và Hà Nội chưa bàn giao cho Sở Xây dựng đã gây nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp người mua nhà đã nộp hồ sơ, được tiếp nhận hồ sơ từ năm 2015 nhưng chưa được xem xét, giải quyết bán.
Hiện thành phố còn trên 10.000 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được giải quyết. Có 2.913 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước đã đủ điều kiện chưa được xem xét bán. Toàn thành phố còn trên 3.000 căn hộ tái định cư đã có quyết định bán nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Trách nhiệm chính dẫn được tình trạng tồn đọng trên được xác định thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao đối với các trường hợp đủ điều kiện.
Kiến nghị một số giải pháp cấp bách
Trước tình trạng một số loại đất có nguy cơ không hoàn thành đúng chỉ tiêu, đoàn giám sát HĐND TP đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp cấp bách. Theo đó, UBND TP chỉ đạo các quận, huyện, sở, ngành sớm khắc phục những tồn tại hạn chế để hoàn thành cấp sổ đỏ lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình đủ điều kiện trước ngày 30/6.
Thực hiện đẩy nhanh việc bán nhà sở hữu Nhà nước, cấp sổ đỏ sau bán nhà cho người dân cơ bản hoàn thành trong năm 2017. Tiến hành rà soát đối với các dự án chủ đầu tư đã có quyết định thu hồi đất nhưng nhiều năm chưa thực hiện GPMB, dẫn đến vướng mắc về quy hoạch để thành phố có biện pháp tháo gỡ giải quyết quyền lợi cho người dân trong việc cấp sổ đỏ.
HĐND TP đề xuất rà soát, kiểm tra các dự án nhà ở vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch, để công khai các dự án có vi phạm trên các phương tiện thông tin. Kiên quyết không xem xét cho các chủ đầu tư có dự án vi phạm được tham gia đầu tư các dự án mới.
Ngọc Cương (Tiền phong)