Sau kiểm toán, lợi nhuận Sacombank giảm mạnh

1196
Thu nhập lãi thuần bị điều chỉnh giảm mạnh đã khiến cho lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Sacombank chỉ còn hơn 155 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016 của Sacombank giảm gần 284 tỷ đồng sau kiểm toán

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 và 2016.

Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2016 cho thấy, tổng tài sản của ngân hàng đạt 332.023 tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm.

Tuy nhiên, so với con số công bố trong báo cáo tự lập, tổng tài sản của Sacombank giảm 1.271 tỷ đồng chủ yếu do điều chỉnh giảm các khoản lãi, phí phải thu hơn 1 nghìn tỷ đồng, giảm các khoản phải thu hơn 408 tỷ đồng,…

Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm 1.099 tỷ đồng, tương đương 21,5% so với số ngân hàng tự lập do thoái lãi dự thu đối với các khoản cho vay bị hạ nhóm. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng giảm 2 tỷ đồng do bổ sung bút toán loại trừ giao dịch nội bộ với công ty con.

Dù một số hoạt động khác của ngân hàng được điều chỉnh tăng lãi sau kiểm toán như hoạt động dịch vụ, mua bán chứng khoán đầu tư, góp vốn mua cổ phần,…

Tuy nhiên, do thu nhập lãi thuần bị điều chỉnh giảm mạnh nên lợi nhuận trước thuế của ngân hàng chỉ còn 155,6 tỷ đồng, lãi ròng sau thuế còn 88,6 tỷ đồng. Năm 2015, con số này lần lượt là 878,1 tỷ đồng và gần 648 tỷ đồng.

Liên quan đến dự phòng rủi ro tín dụng, báo cáo của ngân hàng cũng cho biết, số dư trích lập dự phòng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành theo đề án tái cơ cấu được NHNN phê duyệt tính đến cuối năm 2016 là 1.649 tỷ đồng, tăng 271 tỷ đồng so với đầu năm.