Quy hoạch, xây dựng các bến, bãi đỗ xe: Kịp thời gỡ nút thắt về cơ chế

1142
Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát về tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Thành phố (TP), vừa qua Đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND TP đã tiến hành làm việc với các sở: Giao thông – Vận tải; Quy hoạch – Kiến trúc; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng, Tài chính; Tổng Công ty vận tải Hà Nội.
Bãi đỗ xe tĩnh đang là vấn đề nan giải. (ảnh minh họa)
Theo báo cáo của đại diện Sở Giao thông – Vận tải (GTVT) mặc dù ngày 2/1/2003 UBDN Thành phố đã có Quyết định số 165/2003/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới điểm đỗ, bãi đỗ xe trên địa bàn Thành phố, song đến nay việc triển khai đầu tư xây dựng các bãi đỗ, điểm đỗ xe công cộng còn nhiều khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan.
Cùng chung nhận định này, đoàn giám sát của HĐND TP cũng cho rằng, hiện tại số bãi đỗ, điểm đỗ theo quy hoạch 165 được đầu tư xây dựng ít chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Không những thế, việc thu hút đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa chưa có hiệu quả; Các cơ quan chức năng chưa tham mưu cho UBND TP để ban hành được cơ chế, chính sách khuyến khích hấp dẫn các nhà đầu tư vào bến bãi đậu xe.
Thậm chí, trong quá trình thực hiện dự án một số chủ đầu tư còn có các vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích gây bức xúc trong dư luận; tính chủ động, tích cực của các sở, ngành liên quan chưa cao, không kịp thời tham mưu cho UBND Thành phố để điều chỉnh, sửa đổi những vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện quy hoạch 165.
Bên cạnh đó thì việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình này nhất là tại khu vực nội đô lịch sử gặp rất nhiều vướng mắc về các lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng, văn hóa, lịch sử…trong khi quỹ đất dành cho phát triển bãi đỗ xe, điểm đỗ xe công cộng rất hạn chế.
Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý cũng như đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các bến, bãi đỗ xe công cộng đáp ứng nhu ngày càng cao của nhân dân, Ban Đô thị HĐND TP đề nghị các sở, ngành chức năng có liên quan tăng cường vai trò chủ động, tích cực trong việc đề xuất, tham mưu cho UBND Thành phố kịp thời xử lý các vấn đề còn bất cập, hạn chế theo lĩnh vực mình phụ trách.
Đồng thời tiến hành rà soát các dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chậm hoặc không triển khai, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp; các cơ quan chức năng cần kịp thời tham mưu cho Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư bằng nguồn xã hội hóa một cách có hiệu quả. Đặc biệt, phải tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm, sử dụng đất không đúng mục đích.
Được biết hiện nay, do mật độ đô thị hóa ngày càng cao, quỹ đất lại hạn hẹp, số lượng các phương tiện ô tô, xe máy ngày càng tăng dẫn đến cung không đáp ứng đủ cầu. Vì thế, bãi đổ xe tự phát mọc tràn làn, thậm chí ngay đô thị mới cũng thiếu nhiều nơi cũng thiếu bãi đổ xe dẫn đến việc người dân “tự ý” đậu, đỗ xe cả nơi công cộng như đường đi, vườn hoa, công viên, khu vui chơi cho trẻ em…
Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý cũng như đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các bến, bãi đỗ xe công cộng đáp ứng nhu ngày càng cao của nhân dân, Ban Đô thị HĐND Thành phố đề nghị các sở, ngành chức năng có liên quan tăng cường vai trò chủ động, tích cực trong việc đề xuất, tham mưu cho UBND Thành phố kịp thời xử lý các vấn đề còn bất cập, hạn chế theo lĩnh vực mình phụ trách.
Tiến hành rà soát các dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chậm hoặc không triển khai, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp; các cơ quan chức năng cần kịp thời tham mưu cho Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư bằng nguồn xã hội hóa một cách có hiệu quả. Đặc biệt, phải tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm, sử dụng đất không đúng mục đích.