QCG bán dự án Phước Kiển, tạm ứng 50 triệu USD trả nợ BIDV

1178
Trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2016, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) đã tiết lộ thông tin bán dự án Phước Kiển cho Sunny Island và tạm ứng 50 triệu USD để tất toán nợ vay với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung.

Thi công nhiều năm nhưng dự án 6A Phước Kiển vẫn chưa xong mặt bằng

Được biết, Công ty cổ phần đầu tư Sunny Island có địa chỉ tại số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM, người đại diện pháp luật là bà Chang Ly. Công ty này mới thành lập vào ngày 16/2/2017.

Theo đó vào ngày 15/10/2016, Quốc Cường Gia Lai đã ký kết với Công ty cổ phần đầu tư Sunny Island một biên bản thỏa thuận ghi nhớ. Theo biên bản này, Quốc Cường Gia Lai sẽ chuyển nhượng 100% quyền sở hữu của tập đoàn trong một công ty sẽ được thành lập từ việc góp vốn bằng toàn bộ dự án Phước Kiển cho Sunny Island.

Tuy nhiên tại ngày báo cáo tài chính hợp nhất, Quốc Cường Gia Lai và Sunny Island đã thanh lý biên bản nêu trên do dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và hai bên đang trong quá trình đàm phán chuyển nhượng và việc này dự  kiến sẽ được hoàn tất trong năm tài chính 2017.

Tại ngày 31/3/2017 Quốc Cường Gia Lai đã nhận từ Sunny Island số tiền tạm ứng tổng cộng là 50 triệu USD để tất toán nợ vay với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung. Số tiền này sẽ được dùng để cấn trừ vào giá trị chuyển nhượng trong tương lai khi việc đàm phán và việc chuyển nhượng được hoàn tất và dự án đủ điều kiện được phép chuyển nhượng.

Tính đến cuối năm 2016, Quốc Cường Gia Lai đang có tổng nợ phải trả 4.209 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, khoản vay lớn nhất là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quang Trung trị giá 1.376,6 tỷ đồng đáo hạn ngày 31/03/2017.

Cũng tính đến cuối năm 2016, Quốc Cường Gia Lai đang tồn kho 6.052 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nằm ở hạng mục bất động sản dở dang với các dự án khu dân cư Phước Kiển (4.200 tỷ đồng), chung cư Giai Việt (507 tỷ đồng), dự án De Capella quận 2 (250 tỷ đồng).

Sau kiểm toán doanh thu của công ty không chênh lệch nhiều so với trước kiểm toán, đạt mức 1.588 tỷ đồng nhưng lãi ròng lại giảm tới 36%, xuống mức hơn 44 tỷ.