Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra khu đô thị rộng 38 ha của Kosy

345