Phát Đạt lãi quý 1/2017 tăng vọt nhờ dự án The EverRich Infinity

1177

Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa công bố thông tin về báo cáo tài chính quý 1/2017 với lợi nhuận sau thuế tăng 1,77 lần so với cùng kỳ.

DCIM100MEDIADJI_0008.JPG

Dự án The EverRich Infinity đang trong quá trình hoàn thiện và bàn giao

Cụ thể, trong quý 1/2017 PDR đạt doanh thu 204,7 tỷ đồng, gấp 2 lần so với quý 1/2016. Cùng với doanh thu, trong kỳ này chi phí bán hàng của doanh nghiệp tăng mạnh từ 2,7 tỷ đồng lên 16,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 45 tỷ đồng, tăng 78,8%.

Tổng tài sản của PDR đến cuối quý 1/2017 đạt 9.339 tỷ đồng, giá trị hàng tồn kho là 7.480 tỷ đồng, trong đó tại dự án River City là 4.830 tỷ đồng, dự án The EverRich 3 là 1.600 tỷ đồng, dự án The EverRich Infinity 777,5 tỷ đồng, dự án Nhà Bè 225,5 tỷ đồng.

Theo giải trình của PDR Theo giải trình, trong quý 1/2016, lợi nhuận của công ty chủ yếu do ghi nhận kết quả từ việc tiếp tục bàn giao một số căn hộ của block C thuộc dự án The EverRich 2, một số nền đất của dự án The EverRich 3 và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Trong quý 1/2017, tình hình kinh doanh và tiến độ bàn giao các căn hộ, văn phòng của dự án The EverRich Infinity tại quận 5 tiến hành thuận lợi. Từ việc ghi nhận doanh thu các sản phẩm đã bàn giao của dự án và cung cấp dịch vụ cho khách hàng đã mang lại lợi nhuận sau thuế tăng vượt trội so với cùng kỳ năm trước.

Theo kế hoạch thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của PDR, công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2017 là 2.008 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 336 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 33,6% và 38,6% so với năm 2016. Chia tổ tức tối đa 85% lợi nhuận sau thuế. Công ty cũng có kế hoạch xem xét chuyển nhượng toàn bộ dự án The EverRich 3 để thu hồi vốn trả nợ cho ngân hàng Đông Á.